Program Çıktıları

1. Alanında sağlık bilimlerini ve temel mühendislik bilimlerini sentezleyerek, her türlü sağlık, biyomedikal sektörü ve akademik alanlarındaki sorunların çözümüne yönelik; yenilikçi ve özgün fikirler oluşturabilme.

2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

3. Matematik, fen bilimleri ve biyomedikal mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

4. Alanında analitik düşünebilme becerisi; karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

5. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

6. Biyomedikal Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

7. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

8. Biyomedikal Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme, yorumlama ve yayımlama becerisi.

9. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

10. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi.

11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

12. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

13. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

14. Proje, risk, kriz ve zaman yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

15. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.


Başa Dön