Amaç

Biyomedikal Teknolojiler Anabilim Dalı’nın amacı, mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulmayı hedefleyen, biyomedikal alandaki tüm sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve AR-GE çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, yaratıcı, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı ve sosyal ilişkilerde etkin, ekonomik ve mesleki etik bilincine ve lider özelliklerine sahip yüksek mühendisler yetiştirmektir. Bu kapsamda hedef, uluslararası düzeyde lisansüstü eğitim vererek teknolojik gelişmeleri takip edebilen, interdisipliner sahalarda etkin çalışabilen, nitelikli ve özgüvene sahip olarak yetiştirilecek biyomedikal yüksek mühendislerin, bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan araştırmalar yaparak bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunması ve ulusal sanayinin problemlerine çözümler üretmesidir. 


Başa Dön