Dersler

ÇİZELGE 1a. DİSİPLİNLERARASI İNGİLİZCE DOKTORA PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ

1. Dönem

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

L

AKTS

BMT689.1

Special Studies

6

0

0

6

NAS502.1

Research Methods

3

0

0

6

BMT690

Seminar I

0

2

0

6

Seçmeli

 

3

0

0

6

Seçmeli

 

3

0

0

6

Seçmeli

 

3

0

0

6

 

2. Dönem

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

L

AKTS

BMT689.2

Special Studies

6

0

0

6

NAS501.1

Entrepreneurship

3

0

0

6

BMT691

Seminar II

0

2

0

6

Seçmeli

 

3

0

0

6

Seçmeli

 

3

0

0

6

Seçmeli

 

3

0

0

6

 

3. Dönem ve Sonrası

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

L

AKTS

BMT689.3

Special Studies

6

0

0

6

BMT600

PhD Thesis

0

1

0

24

 

ÇİZELGE 1b. DİSİPLİNLERARASI İNGİLİZCE DOKTORA PROGRAMI SEÇMELİ DERSLERİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

Ders

Türü

Kredi

(T-P)

AKTS

BMT5xx

MSc level  electives (Yüksek lisans düzeyi seçmelileri)

Seçmeli

(3-0)

6

BMT601

Intelligent Systems in Biomedical Technologies (Biyomedikal Teknolojilerde Akıllı Sistemler)

Seçmeli

(3-0)

6

BMT602

Bioinformatics (Biyoinformatik)

Seçmeli

(3-0)

6

BMT603

Nano-biotechnology (Nano-Biyoteknoloji)

Seçmeli

(3-0)

6

BMT604

Molecular Simulation (Moleküler Benzetim)

Seçmeli

(3-0)

6

BMT605

Feedback Control Systems in Biomedical Technologies (Biyomedikal Teknolojilerde Geribeslemeli Denetim Sistemleri)

Seçmeli

(3-0)

6

BMT606

Medical Robotics (Tıbbi Robotlar)

Seçmeli

(3-0)

6

BMT607

Modelling in Biological Systems (Biyolojik Sistemlerde Modelleme)

Seçmeli

(3-0)

6

BMT608

Biologically Inspired Optimization Methods (Biyolojik Olarak Esinlenmiş Eniyileme Yöntemleri)

Seçmeli

(3-0)

6

BMT609

Bioelectricity I (Biyoelektrik I)

Seçmeli

(3-0)

6

BMT610

Bioelectricity II (Biyoelektrik II)

Seçmeli

(3-0)

6

BMT611

Methods in Neuronal Modelling (Sinirsel Modelleme Yöntemleri)

Seçmeli

(3-0)

6

BMT612

Avionics Design (Aviyonik Tasarım)

Seçmeli

(3-0)

6

BMT613

Advanced Avionics (İleri Aviyonik)

Seçmeli

(3-0)

6

BMT689

PhD Special Studies (Doktora Uzmanlık Alan Dersi)

Zorunlu

(4-0)

6

BMT690

PhD Seminar I (Doktora Semineri I)

Zorunlu

(0-2)

6

BMT691

PhD Seminar II (Doktora Semineri II)

Zorunlu

(0-2)

6

BMT600

PhD Thesis (Doktora Tez Çalışması)

Zorunlu

(1-0)

24


Başa Dön