Misyon-Vizyon

Biyomedikal Teknolojiler Anabilim Dalı’nın amacı, mühendislik tekniklerini kullanarak tıp ve biyoloji alanlarındaki problemlere çözüm bulmayı hedefleyen, biyomedikal alandaki tüm sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve AR-GE çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, yaratıcı, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı ve sosyal ilişkilerde etkin, ekonomik ve mesleki etik bilincine ve lider özelliklerine sahip yüksek mühendisler yetiştirmektir. Bu kapsamda hedef, uluslararası düzeyde lisansüstü eğitim vererek teknolojik gelişmeleri takip edebilen, interdisipliner sahalarda etkin çalışabilen, nitelikli ve özgüvene sahip olarak yetiştirilecek biyomedikal yüksek mühendislerin, bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan araştırmalar yaparak bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunması ve ulusal sanayinin problemlerine çözümler üretmesidir. Bölümümüzün misyonu;

  • Biyomedikal teknolojiler alanında genç ve deneyimli bireyler yetiştirerek ülkemizin bilimsel ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak, Ulusal ve uluslararası seviyede bilginin yaygınlaştırılmasını sağlamak,
  • Biyomedikal teknolojiler alanında ulusal ve uluslararası ağ oluşturmak (toplantılar, ortak araştırmalar, haberleşme, bilgi alışverişi vb.),
  • Biyomedikal teknolojiler alanında üniversitemizde ortak akıl oluşturmak ve araştırma işbirliğini, kapasitesini ve çeşitliliğini artırmak,
  • Biyomedikal teknolojiler alanında katma değeri yüksek ürünler tasarlamak ve üretime geçirmek,
  • Türkiye’nin biyomedikal teknolojiler alanında rekabet gücünü artırmak ve
  • Teknolojinin hızla geliştiği bir ortamda, etik sorumluluk da taşıyarak, ülkemizde yaşam kalitesini artırıcı çalışma bilinci yerleştirmektir.

Başa Dön